_________________-501061633

Top_text

导语:

2021年,“有锂走遍天下”:“短缺”,是锂电材料的关键词;“上涨”,是二级市场相关概念股的关键词。《每日经济新闻》记者一线调研,多方采访,深挖争“锂”逻辑。(封面图片来源:摄图网-501061633

 

 实地调研

 争相入局

 全球布局

Totop